+30 210 3229 895

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 16:00

0
search

Πολιτική Επιστροφών

Αντικατάσταση - αλλαγή των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει μέχρι και ένα μήνα από την αγορά τους.

Τα τυχόν έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αγοραστή και τα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (Δελτίο αποστολής, αν είχε εκδοθεί τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς στην περίπτωση της λιανικής πώλησης). Σε όλες τις περιπτώσεις τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και με τις αρχικές τους συσκευασίες.

Σε όλα τα προϊόντα δίδεται εγγύηση ενός χρόνου από την αγορά τους με τους συνήθεις περιορισμούς που αναγράφονται σε όλες τις εγγυήσεις:

Η εγγύηση παρέχεται μόνο αν το ελάττωμα ή βλάβη προέρχεται από την κατασκευή του και όχι από κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη. Ειδικά για τους κόφτες, κοφτάκια κάθε είδους δεν δίδεται εγγύηση για τις λεπίδες τους.

Αν πρόκειται για μηχάνημα να μην έχει γίνει προσπάθεια επισκευής του από τον πελάτη. Οποιαδήποτε παρέμβαση ακυρώνει την εγγύηση.

Όσον αφορά στα μηχανήματα: Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττώματος που οφείλεται στον κατασκευαστή, ο πελάτης δικαιούται την πλήρη αντικατάσταση του μηχανήματος αν αυτό διαπιστωθεί αμέσως μετά την αγορά (σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 7 ημερολογιακών ημερών). Σε κάθε άλλη περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιδιώξει πρώτα την επισκευή του.

Η Χρυσοτεχνική ΕΠΕ στα ζητήματα επιστροφών - ελαττωματικών προϊόντων εφαρμόζει την πολιτική της καλής πίστης. Πρώτη μας μέριμνα είναι να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, ακόμα και έξω από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή τα χρονικά όρια, όταν εισπράττουμε ανάλογη στάση και από τον πελάτη.

 • matt
 • mezerna
 • ekisson
 • castaldo
 • caflon
 • r&r
 • Vallorbe
 • ARTCOM_tn
 • BAILO_tn_120x
 • cdglogojpg
 • LOGO_PEPETOOLS
 • rr-logo_tn_120x
 • raytech_tn_120x
 • utg-logo_tn_120x
 • Xuron-Logo
 • Foredomlogo2_tn_120x
 • logo_chinetti3_tn_120x
 • logo_meisinger_tn_120x
 • LOGO_PEPETOOLS
 • melt_tn_120x
 • ORION_tn_120x
 • CAFLON_tn_120x
 • DURSTON-logo_tn_120x
 • edenta_tn_120x
 • friedr_dick_logo_tn_120x
 • mettler-toledo_f_tn_120x
 • neutec_tn_120x
 • ohaus_tn_120x
 • ProLaseR